Aktuality

Vysoký krevní tlak: Nebolí, ale zabíjí

i60.cz, 8. 8. 2021

Začíná nenápadně a plíživě, může mít devastující následky. Vysoký krevní tlak neboli hypertenzi odborníci definují jako opakované zvýšení krevního tlaku nad hodnoty 140/90 mmHg. Mezi populací je tato potíž značně rozšířena: trpí jí dvě pětiny lidí do 64 let. S rostoucím věkem se výskyt násobí. Například mezi 55 a 64 lety hypertenzí trpí 72 procent mužů a 64 procent žen.

Zpočátku si zvýšeného krevního tlaku člověk ani nevšimne, nic ho nebolí, ani ho netrápí jiné příznaky. Později se objevuje nižší fyzická výkonnost v důsledku dušnosti, několikadenní únava, závratě, návaly horka, nervozita, bolesti hlavy, obzvláště ráno, zvonění v uších, poruchy spánku, palpitace (bušení srdce).

Dlouhodobě zvýšený krevní tlak poškozuje cévy, a proto je tak nebezpečný.

Bohužel není výjimkou, že se na vysoký krevní tlak přijde až při léčbě jiné komplikace. Nejčastěji to jsou cévní změny na očním pozadí a jiné poruchy cév, nemoci srdce, mrtvice, poškození ledvin a další potíže, z nichž mnohé jsou již nevratné.

Důsledky vysokého tlaku

Jak varují lékaři: vysoký krevní tlak nebolí, ale zabíjí! Hypertonikům hrozí drastické nemoci: mrtvice, infarkt myokardu, srdeční selhání, demence, poškození funkce ledvin až jejich selhání, zhoršení zraku (retinopatie), erektilní dysfunkce.

Hypertenze totiž urychluje proces aterosklerózy, jíž způsobuje vysoký cholesterol. Při tomto onemocnění se usazuje cholesterol ve stěnách tepen a vznikají sklerotické pláty. Ty blokují a někdy až zcela zamezí toku krve. A pak přichází právě mrtvice, infarkt, selhávají ledviny, horší se zrak a pokud jsou postiženy tepny v nohách, pacient trpí bolestmi při chůzi, což může vést až k jejich amputaci.

Pokud pacient trpí další obtížemi, významně roste riziko, že onemocní jeho kardiovaskulární systém, mozek či ledviny. „Mezi známé rizikové faktory patří již dříve existující onemocnění kardiovaskulárního systému, metabolický syndrom, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, břišní obezita, věk více než 55 let u mužů, více než 65 let u žen, kouření, kardiovaskulární choroby v rodině, které se vyskytly v mladém věku, zvýšený pulzní tlak (tj. rozdíl mezi systolickými a diastolickými hodnotami krevního tlaku vyšší než 60),“ uvádí v kapitole o hypertenzi Národní zdravotnický informační portál na svých stránkách.

Naprostou většinu případů hypertenze způsobuje nezdravý životní styl, případně dědičné sklony. Přibližně u desetiny pacientů je jejich vysoký tlak podmíněn jinou chorobou (onemocnění ledvin, štítné žlázy, spánková apnoe, hormonální nerovnováha, některá autoimunitní onemocnění apod.).

Léčba

Pacienti, kteří pociťují některý z příznaků anebo mají další podezření na vysoký tlak, by se měli vydat ke svému praktickému lékaři, případně internistovi či kardiologovi. V každém případě, jak je uvedeno výše, s hypertenzí není radno si zahrávat. „Včasné zahájení léčby a dosažení cílových hodnot krevního tlaku vede ke snížení rizika vzniku závažných zdravotních komplikací,“ vysvětlují lékaři z České společnosti pro hypertenzi (ČSH).

V ordinaci lékař pacientovi odebere anamnézu, změří tlak, někdy nasadí holter, odešle ho na laboratorní vyšetřeni. Doporučí také, aby si tlak měřil pravidelně doma a hodnoty zaznamenával. Tlakoměr vyberte po poradě s lékařem.

Každý pacient musí začít sám u sebe a upravit své životní návyky: méně solit, nekouřit, omezit alkohol, hýbat se, zhubnout, pokud je to potřeba, dbát na relaxaci. Pokud však tato opatření nezaberou, nasadí lékař léky, tzv. antihypertenziva. Těch je několik typů a lékař je vybírá s ohledem na konkrétní stav pacienta.

„Většina nemocných potřebuje kombinaci léků k dosažení kontroly hypertenze. Je možno využít fixních kombinací (tedy léků, které obsahují více účinných látek v jediné tabletce) tak, aby se počet užívaných tablet snížil. Po zahájení medikamentózní léčby krevního tlaku může někdy trvat až několik týdnů, než se dosáhne plného účinku,“ upřesňují lékaři z ČSH.

Léky je nutné užívat pravidelně, léčbu samostatně nepřerušovat a dodržovat další doporučení. Pokud se vám cokoliv nezdá, obraťte se okamžitě na svého ošetřujícího lékaře. Cílem léčby je stlačit tlak pod 140/80 mmHg, u lidí do 65 let dostat horní tlak do rozmezí 120-130 mmHg.

Prevence vysokého tlaku

Dodržuje-li člověk zásady zdravého životního stylu, jak jsou uvedeny výše, většinou se vysokého tlaku bát nemusí.

Především by měl každý dbát na:

  • Nízký příjem soli. Zvýšená hladina soli totiž zvyšuje objem tekutiny v krvi a zužuje cévy. Obojí přitom zvyšuje tlak.
  • Vyšší příjem draslíku. Draslík totiž usnadňuje vylučování sodíku (součást soli). Do jídelníčku zařaďte tedy mrkev, špenát, brokolici, růžičkovou kapustu, avokádo, luštěniny, peckoviny, nejrůznější bobule a banány.
  • Dostatek vlákniny. Vláknina podporuje činnost střev a navozuje pocit nasycení.
  • Nízký příjem živočišných tuků a cholesterolu. Tyto složky totiž vedou ke kornatění tepen, tedy ateroskleróze.

Kromě úpravy jídelníčku je důležité dbát i na pravidelný pohyb. O výběru vhodné aktivity, a kdy a jak s ní začít, se však poraďte s lékařem. Při sportu je třeba hlídat, aby horní tlak nevystoupal příliš vysoko. K nejvhodnějším aktivitám patří chůze, běh, jízda na kole.

Autor: Marcela Alföldi Šperkerová

Krevní tlak
- Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu. Tato síla je nezbytná k udržení krevního oběhu a tím k zajištění dodávek živin a kyslíku pro Vaše tělo. Nicméně pokud je tato síla příliš vysoká, je škodlivá jak pro cévy, tak pro srdce, mozek, ledviny a oči.
- Udává se pomocí dvou čísel (např. 128/84 mm Hg). Mm Hg jsou standardní jednotky pro měření TK.
- První vyšší hodnota znamená systolický krevní tlak, který je dán stahem levé komory srdeční, při němž dojde k vypuzení krve do velkého oběhu.
- Druhá nižší hodnota označuje diastolický krevní tlak, jenž je dán odporem cévního řečiště.
- Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) znamená, že tlak působící na tepny je příliš vysoký. To vede k poškození tepen a ke zdravotním komplikacím. Každý člověk může mít vysoký krevní tlak a tato pravděpodobnost se zvyšuje se stárnutím.
- Vysoký krevní tlak je celoživotním onemocněním. Léčba musí vést ke snížení krevního tlaku na cílové hodnoty, čehož dosáhneme užíváním léků a změnou životního stylu.

Zdroj: Česká společnost pro hypertenzi