Aktuality

Vědci z ČVUT tisknou 3D modely srdcí pacientů, pomáhají zvýšit úspěšnost operací

SeznamZpravy.cz, 21. 10. 2021
Výzkumníci z ČVUT zhotovují 3D modely srdcí konkrétních pacientů. Pomáhají tak lékařům zvýšit úspěšnost operace srdce.
 
„Na projektu spolupracují odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství s lékaři z Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Karlovarské krajské nemocnice,“ informovala mluvčí ČVUTAndrea Vondráková.
„Před samotným zákrokem je na fakultě připraven fyzický model srdce pacienta, což znamená, že nejprve vytvoříme počítačovou předlohu modelu srdce z pacientských CT snímků a následně vyrobíme model pomocí 3D tisku,“ popsal David Vrba z výzkumného týmu Bioelektromagnetizmus.
 
Modely pomáhají při tzv. katetrizačním uzávěru ouška levé srdeční síně. Simulace zákroku pomáhá lékařů z vinohradské nemocnice najít nejlepší místo pro napíchnutí mezisíňové přepážky, což je podle odborníků klíčový moment zákroku. Díky možnosti simulace na modelu je výkon uzpůsoben individuálnímu pacientovi s ohledem na anatomické poměry jeho srdce. „To je důležité nejen pro efektivitu, ale i bezpečnost zákroku,“ doplnil další výzkumník Ondřej Fišer.
 
Zákrok podstupují lidé, kteří trpí fibrilací síní se zvýšeným rizikem trombózy a selhává u nich léčba snižující srážlivost krve kvůli velkému nebezpečí vnitřního krvácení. Tito pacienti jsou podle odborníků výrazně ohroženi cévní mozkovou příhodou, protože ke vzniku trombózy nejčastěji dochází právě v oušku levé srdeční síně. Odtud pak přes levou komoru míří tromb mnohdy přímo do mozku. Pokud však lékaři ouško levé srdeční síně uzavřou, sníží riziko mozkové příhody.