Aktuality

Vakcína proti covidu-19 není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou, říká ministr zdravotnictví Jan Blatný

Právo, 8. 12. 2020

Někteří lidé se očkování bojí. Jsou to tentokrát nejen jeho tradiční odpůrci. Obavy mají lidé napříč společností. Vakcína je podle nich vyvinutá příliš rychle, a proto nevzbuzuje u veřejnosti důvěru. Mohou se lidé spolehnout, že je vakcína skutečně ochrání?

Chápu, že ve srovnání s tím, jak se vyvíjejí léky i vakcíny obvykle, dokonce na některé nemoci – třeba na AIDS – nemáme vakcínu doteď, může aktuální vývoj působit podezřele. Musíme si ale uvědomit, že virus SARS-CoV−2 je podobný virům SARS a MERS.Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů.V neposlední řadě je to samozřejmě i jakási soutěž o to, kdo vytvoří nejlepší vakcínu jako první. Nicméně tak, jak znám procesy v Evropské lékové agentuře, mohu zaručit, že byznys rozhodně nezvítězí nad bezpečností a účinností.To si jednoduše nikdo na svědomí nevezme. Klinická hodnocení probíhají dle přísných regulí. Dokonce ještě přísnějších, než jak é jsou stanoveny pro léky, protože vakcíny se aplikují zdravé populaci.

 
A co obavy některých lidí, že vakcína způsobí nemoc samotnou?
Je pravda, že některé očkovací látky obsahují části živého viru, ale to není případ vakcín proti covidu-19. Žádná z těchto vakcín neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína tedy není nebezpečná , ani nezpůsobí nemoc samotnou.
 
Dobře, ale i přesto – proč bychom se měli nechat očkovat?
Vakcinace proti nemoci covid-19 je jednoznačně nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě a doufejme, že i natrvalo zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Víc než kdy jindy zde platí, abychom se poučili z minulosti. Zavedení vakcinace pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí, např. pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu.
Všichni se určitě chceme brzy dostat zpět do zcela normálního života bez protiepidemických opatření. Vakcinace je tou nejspolehlivější cestou. Motivací může být i to, že mnoho lidí se očkovat kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže. Takových lidí není málo a myslím, že každý bychom ve svém okolí někoho našli. Jsou to třeba onkologičtí pacienti, kteří mají výrazně oslabenou imunitu. Očkování je tedy i o solidaritě a já věřím, že lidé k sobě chtějí být ohleduplní.
 
Až bude vakcína proti covidu−19 dostupná, necháte se očkovat?
Rozhodně ano.
 
Kdy bude vakcína proti covidu-19 dostupná?
V současné chvíli není žádná z vakcín proti covidu-19 v EU schválená. Vakcíny tohoto typu se dle legislativy povinně registrují centralizovaně, tedy takovou registraci uděluje Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). EMA již obdržela žádost o registraci pro dvě vakcíny, a to od společnost í Pfizer a Moderna. Stanovisko by mohlo být vydáno během několika týdnů, ale ne dříve než 29. 12. 2020. Pokud budou předložená data dostatečně robustní tak, aby bylo možné konstatovat, že vakcína je kvalitní, bezpečná a účinná, EMA má v plánu uzavřít své hodnocení ohledně vakcíny firmy Pfizer na mimořádném zasedání naplánovaném právě na výše uvedený den, resp. 12. 1. 2021 u vakcíny od společnosti Moderna. Pak budou vakcíny k dispozici i u nás.
 
Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první?
Jakmile bude některá z vakcín registrovaná, může se začít s její distribucí. Ta bude probíhat postupně dle kapacit výroby, a právě proto jsou ve vakcinační strategii stanoveny skupiny obyvatel, které budou očkovány přednostně. V první vlně se jedná zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému.
 
Dostanou se k očkování všichni?
Ano. ČR má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5‚5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10‚6 mil. osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.
 
Pro koho bude očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65–70 % populace.
 
Kolik mě bude očkování stát?
Očkování proti covidu-19 bude nepovinné a bezplatné.

Schvalování vakcín

  • Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti covidu-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny.
  • Stejně jako všechny léky jsou vakcíny nejprve testovány v laboratoři.
  • Poté jsou testovány na dobrovolnících v několika kolech studií, které nazýváme klinické studie. Tyto studie pomáhají potvrdit to, jak vakcíny fungují, a zajišťují, aby jejich přínosy převažovaly nad potenciálními vedlejšími účinky.
  • Jakmile jsou k dispozici dostatečné údaje z výzkumu a klinických hodnocení, mohou společnosti požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o povolení k uvedení vakcíny na trh. Evropská agentura pro léčivé přípravky vyhodnotí všechny údaje a provede nezávislé a důkladné vědecké posouzení vakcíny.
  • Na základě tohoto stanoviska udělí Evropská komise rozhodnutí o registraci vakcíny v EU. Vakcínu lze poté použít.
Zdroj: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Toto není pravda!

Infekci potlačíme pouze dodržováním hygienických standardů.
Na snížení výskytu nemocí má vliv mnoho různých faktorů, včetně úrovně hygieny. Klíčovou roli v případě covidu-19 však jednoznačně hraje očkování. Pouze mytí rukou nás nyní už nespasí.
 
K vymizení viru stačí promořit populaci.
Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covidu-19 je potřeba dosáhnout 60–70% imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.
 
Vakcíny jsou nebezpečné, protože obsahují škodlivé látky , jako např. hliník nebo rtuť.
Voda, vzduch, ale i mateřské mléko – hliník je všude kolem nás. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus. Rtuť vakcíny neobsahují. U všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost všech léčiv je kontinuálně sledována i po jejich uvedení na trh a veškeré nežádoucí účinky lékové agentury v celé EU bedlivě monitorují a vyhodnocují.
 
Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali.
Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. postinfekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
 
Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje.
Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV−2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní.
 
Připravil: Václav Tuček