Aktuality

Tým dostal cenu za studii srovnání metod prevence mozkové příhody

SeznamZpravy.cz, 13. 4. 2021
Za studii porovnávající metody prevence cévní mozkové příhody u pacientů s tzv. fibrilací síní dostal tým vědců Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.
 
Studie se zúčastnily stovky lidí z Česka, odborný tým vedl Pavel Osmančík z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK). O ocenění za fakultu informovala Marta Reichlová v tiskové zprávě. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin.
 
Studie zkoumala novou metodu, která by měla účinně předcházet riziku mozkové mrtvice u lidí, kteří trpí poruchou srdečního rytmu - fibrilací síní. Jde o nejčastější srdeční arytmii, potýkají se s ní asi dvě procenta populace. Podle odborníků se projevuje tím, že ve výchlipce levé síně, takzvaném oušku, stagnuje krev, což může způsobit vznik krevních sraženin. Pak hrozí, že se krevním oběhem dostanou do mozku a způsobí mrtvici.
 
Odborníci zkoumali rozdíly mezi využitím katetrizačního uzávěru ouška levé srdeční síně a nejmodernějších léků proti vzniku krevních sraženin. Podle vědců lze hrozbě předcházet trvalým užíváním léků proti krevnímu srážení. Ty však u části pacientů způsobují krvácení - v nejhorším případě krvácení do mozku. Odborníci proto pro nemocné s velkým rizikem krvácení vyvinuli zmíněnou metodu katetrizačního uzávěru ouška levé síně. Princip je, že ze žíly v třísle se do ouška zavede takzvaný okludér, který vstup do ouška „ucpe“. Krevní sraženina tak nemá kde vzniknout. Pacienti, kteří tento zákrok absolvovali, už nemusí trvale užívat silné protisrážlivé léky a hrozba krvácení se u nich výrazně sníží.
 
Oceněné studie se zúčastnilo 402 pacientů z Česka. Odborníci je rozdělili do dvou stejně velkých skupin a sledovali účinek zmíněných metod. „Ambulantní sledování trvalo v průměru 20 měsíců a již na konci této doby byla pozorována nižší četnost krvácení u pacientů, kteří byli zařazeni do větve katetrizačního uzávěru ouška,“ řekl Osmančík.
 
Podle Osmančíka je pravděpodobné, že se při dalším sledování rozdíl ještě zvýrazní. „Tím se tato nová metoda léčby může ukázat jako výrazně výhodnější, neboť protisrážlivou léčbu u pacientů s fibrilací síní je nutno jinak podávat trvale, tedy doživotně. Jedná se o pacienty starší, fragilní a riziko krvácení v čase u nich stále roste,“ upozornil vědec, který působí v Kardiocentru 3. LF a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 
Na studii spolupracovaly čtyři z pěti lékařských fakult UK - vedle 3. LF také 1.lékařská fakulta a Lékařské fakulty v Plzni, v Hradci Králové a příslušné fakultní nemocnice. Výsledky studie loni publikoval prestižní vědecký časopis Journal of the American College of Cardiology.
 
Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla v roce 2013 nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cenu uděluje rektor například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.
 
Autor: ČTK