Aktuality

Telemedicína chrání pacienty i lékaře před vystavením viru COVID-19

RBP, 7. 4. 2020

Aktuální pandemická situace brání pacientům s chronickým onemocněním v pravidelných kontrolách u lékařů. Někteří z nich jsou nicméně i nadále pod jejich neustálým dozorem, a to v pohodlí domova. Umožňuje to v současnosti největší telemedicínský projekt v České republice s názvem Šance pro srdce realizovaný zdravotní pojišťovnou RBP. Lékaři díky němu na dálku sledují a vyhodnocují stav pacientů bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti v ordinacích.

V České republice jsme asi jedinou zdravotní pojišťovnou, která službu a léčbu formou telemedicíny svým klientům v takovém rozsahu nabízí a také hradí. Projekt je naplánovaný do konce roku 2020, ale kvůli velkému zájmu ze strany pacientů i lékařů zvažujeme jeho prodloužení o dalších 12 měsíců,“ říká výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Šance pro srdce využívá systému, kdy je pacientům bezplatně na předem stanovenou dobu zapůjčen přístroj pro domácí měření krevního tlaku, mobilní telefon pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity. Po krátkém zaškolení si pacient v domácím prostředí měří krevní tlak dvakrát denně. S naměřenými hodnotami následně pracují ošetřující lékaři, kteří sledují výsledky svých pacientů a v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu za účelem dosažení předpokládaného efektu stabilizace krevního tlaku.

Projekt vznikl ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Národním dohledovým centrem. Jeho cílem je monitorovat osoby se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem, a to ve věku mezi 40-75 lety. Lékaři se snaží snížit rizika a předcházet možnému infarktu a mozkové mrtvici. Do projektu je již nyní zapojeno asi 2 tisíce klientů RBP, 30 odborných ambulancí kardiologů, internistů a praktických lékařů. Jako supervizní centra pak působí specializované ambulance šesti krajských nemocnic.

Telemedicína lékařům poskytuje data o aktuálním zdravotním stavu pacienta a bezpochyby je metodou budoucnosti. Současná koronavirová krize pravděpodobně rozmach podobných diagnostických metod ještě výrazně urychlí. Pacient není nucen docházet na specializované pracoviště, navzdory tomu má lékař informace o jeho aktuálním zdravotním stavu prakticky bezprostředně k dispozici a může podle toho reagovat.

 Zdravotní data o pacientovi lékař získává prostřednictvím bezdrátového přenosu informací z tlakoměru, která si zobrazí v zabezpečené webové aplikaci. Pacienti to vítají. Nejen, že jim to ušetří čas, navíc se v dnešní době vyhnout zdravotním rizikům spojeným s virovým onemocněním COVID-19. Jsem přesvědčen o tom, že to je přesně jeden z mnoha praktických důvodů, proč telemedicínu aplikovat do našeho běžného života v daleko větší míře ,“ uvádí Antonín Klimša.

Telemedicína i pro diabetiky

Šance pro srdce brzy nebude jediným telemedicínským projektem zdravotní pojišťovny RBP. „Na základě zkušeností a výsledků výzkumu jsme pro další projekt vyhodnotili jako vhodnou skupinu pacienty s diabetem. Po podepsání Memoranda o spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a Moravskoslezským krajem věříme, že se nám u klientů s uvedeným onemocněním podaří prostřednictvím telemedicíny usnadnit jejich léčbu a minimalizovat možná zdravotní rizika s nemocí spojená. Pokud se tento způsob léčby diabetiků ukáže jako efektivní, budeme usilovat o jeho rozšíření a postupné navázání spolupráce s příslušnými specialisty a zařízeními na celém území České republiky,“ uvádí Antonín Klimša.

Zdroj: tisková zpráva RBP