Aktuality

Syndrom vyhoření může být spojen s fibrilací síní

Terapie, 27. 3. 2020
Evropská kardiologická společnost (ESC) vydala tiskovou zprávu, v níž upozorňuje na zajímavou studii spojitosti syndromu vyhoření (stavu životního vyčerpání) a srdeční arytmie. Tisková zpráva upozorňuje, že již dříve bylo navrhováno, aby byl psychologický distres zařazen mezi rizikové faktory vzniku fibrilace síní (FS), dosavadní studie ale přinesly smíšené výsledky. Navíc dosud nebyl hodnocen konkrétní vztah mezi syndromem vyhoření a FS. Určité objasnění přináší rozsáhlá studie zveřejněná 14. ledna 2020 v European Journal of Preventive Cardiology.
 
Vědci do zmíněné studie zařadili více než 11 000 jedinců a zkoumali u nich přítomnost syndromu vyhoření, hněvu, užívání antidepresiv a nedostatečné společenské podpory. Tyto osoby poté sledovali po dobu téměř 25 let, aby zjistili rozvoj FS.
Účastníci s nejvyšší mírou stavu životního vyčerpání měli o 20 % vyšší riziko vzniku FS oproti lidem, u nichž byla tato míra nižší nebo žádná.
Podle autora studie Dr. Parveena K. Garga z University of Southern California v Los Angeles, USA, jsou ve hře pravděpodobně dva mechanismy. „Syndrom vyhoření je spojen se zvýšeným výskytem zánětu a zvýšenou aktivací fyziologické stresové reakce organismu,“ řekl. „Jsou-li tyto dva aspekty chronicky přítomny, může to mít vážné a škodlivé účinky na srdeční tkáně, což by pak nakonec mohlo vést k rozvoji této arytmie.“
Naopak žádnou spojitost výzkumníci nenalezli mezi rozvojem FS a hněvem, užíváním antidepresiv nebo špatnou sociální podporou. K tomu Dr. Garg doplnil, že tento výsledek je v souladu s předchozím výzkumem. Zároveň ale upozornil, že ve dvou předchozích studiích lze najít významnou souvislost mezi FS a užíváním antidepresiv. „Je zřejmé, že je třeba udělat ještě hodně (výzkumné – pozn. red.) práce,“ poznamenal.
A uzavřel: „Je již známo, že vyčerpání u jedince zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, včetně srdečního infarktu a cévní mozkové příhody. My nyní hlásíme, že může také zvýšit riziko vzniku fibrilace síní, potenciálně závažné srdeční arytmie.“
 
Zdroj: Terapie