Aktuality

Srdce ve špatném rytmu

Blesk Zdraví, 18. 12. 2019
Když děti v okamžiku přijdou o maminku, které selže srdce, je to velká tragédie. Takto náhle může zabíjet třeba neodhalená srdeční arytmie.
Psalo se o tom všude: tehdejšímu předsedovi KDU-ČSL Markovi Výbornému neočekávaně zemřela 45letá manželka Markéta. O mámu tak přišly tři malé děti. Podle zprávy Pardubické nemocnice bylo příčinou smrti pravostranné srdeční selhání při arytmogenní kardiomyopatii. Tento složitý název znamená, že měla Markéta dědičné onemocnění, při němž je svalovina pravé komory postupně nahrazována tukovou a vazivovou tkání. Nemoc se dlouho nemusí projevovat, hlavním rizikem je ovšem vznik srdeční arytmie, která může způsobit náhlou smrt. Přesně toto se stalo a lékaři opravdu už neměli šanci zasáhnout.

1. místo: fibrilace síní

Zatímco paní Markétě vzala život poměrně vzácná nemoc, obecně srdeční arytmie tak neobvyklé nejsou. Naopak, poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější onemocnění srdce. K tomu, aby mohlo srdce pumpovat do celého těla okysličenou krev, potřebuje být poháněno pravidelnými elektrickými impulzy. Když se pohon nějak poruší, vznikají arytmie.
„Odhadujeme, že výskyt jakékoliv arytmie se v běžné populaci objeví během života zhruba u 2,5 procenta osob. Toto číslo roste s věkem, takže u lidí mezi 65. a 75. rokem je to téměř 5 procent,“ říká odborník na léčbu srdečních arytmií profesor Petr Neužil, primář Oddělení kardiologie pražské Nemocnice Na Homolce.

Bušení srdce i únava

Příznaky se liší podle toho, o jaký typ arytmie jde. U rychlých arytmií, kdy srdce často dosahuje frekvence kolem 200 úderů za minutu, lidé pociťují bušení srdce na hrudi, sevření krku, nemohou se nadechnout a obvykle jsou i dušní při námaze. Tato arytmie nemusí přímo ohrožovat přežití nemocného, může ale vést k poruchám vědomí až kolapsovým stavům. Při bradykardii, tedy příliš zpomalené srdeční frekvenci, jsou lidé často unavení, nevýkonní a nejsou schopni dělat ani běžné činnosti.
„U fibrilace síní jsou příznaky hodně různé. Pacient může pociťovat bušení srdce i mít pocit na omdlení, často nemocní udávají dušnost a fyzickou nevýkonnost. V případě náhle vzniklé blokády převodu srdečního vzruchu, pak může nemocný i zemřít,“ dodává profesor Neužil.

Léky moc nepomohou

Vznik některých arytmií usnadňují různé podněty, které ovlivňují nervový systém člověka, píše se na webových stránkách Institutu klinické a experimentální medicíny. K těm podnětům patří hlavně stres, kouření, pití kávy. „V arytmologii, což je podobor kardiologie zabývající se diagnostikou a léčbou srdečních arytmií, zatím nejsou k dispozici cílené léky. Proto převažuje léčba nefarmakologická,“ vysvětluje profesor Neužil. To znamená, že buď se při minimálně invazivním zákroku pomocí zavedeného katetru odstraňuje zdroj arytmie přímo v srdci, nebo se pacientům do těla implantují zařízení, která srdeční rytmus hlídají – jde o kardiostimulátory nebo defibrilátory.
 
Prof. PETR NEUŽIL, kardiolog ■ Jak lze srdce zrychlit?
U bradyarytmie, tedy patologicky snížené srdeční frekvence, pomáhají kardiostimulátory. To jsou implantované přístroje, které dodávají srdci chybějící elektrické impulzy. Novinkou posledních let jsou bezdrátové kardiostimulátory: představme si je jako implantovatelné kovové kapsle do srdce, které neobsahují žádné drátěné vodiče. Tím se odstraní riziko infekcí. První implantace takového přístroje na světě proběhla v roce 2012 v Nemocnici Na Homolce. Od té doby bylo implantováno na celém světě zhruba 70 tisíc těchto přístrojů.
 
BioMonitor III zachraňuje životy
Pacientům s fibrilací síní hrozí až pětkrát vyšší riziko mrtvice, třikrát vyšší riziko srdečního selhání a celkově vyšší riziko úmrtnosti. Nejen jim může pomoci nový přístroj Bio- Monitor III, který sleduje činnost srdce. Pacient je tak trvale pod kontrolou. Přístroj, který je o něco větší než tužková baterie, se implantuje do podkoží v oblasti klíční kosti a k jeho implantaci stačí větší vpich. Signál z přístroje se pak spáruje se systémem Home Monitoring a jeho prostřednictvím odesílá nasbíraná data do počítače lékaři. V případě komplikací si může lékař pacienta hned pozvat na kontrolu.
 
Víte, že...
Srdce se normálně stahuje 60 až 100krát za minutu, přičemž elektrické podráždění síní předchází aktivaci komor. Někdy i za normálních okolností pracuje srdce pomaleji, například ve spánku, nebo rychleji, třeba při cvičení. Při srdečních arytmiích bývá rytmus srdce abnormálně pomalý (bradyarytmie), nebo naopak rychlý (tachyarytmie).
 
Článek najdete tady