Aktuality

Srdce bije na poplach

Chvilka pro tebe, 23. 9. 2020
Možná si říkáte, že na něco přece musí umřít každý. Ale nemoci srdce a cév, především jejich nejzávažnější komplikace (infarkt myokardu a mozková mrtvice), obvykle zabíjejí předčasně – lidi, kteří by mohli ještě dlouho žít, kdyby...

Rizikové faktory

Právě proto, aby „kdyby nebyly chyby“, si 29. září připomínáme Světový den srdce – každoročně ho organizuje Světová federace srdce a Světová zdravotnická organizace. Letošní téma zní: Používej srdce (v angličtině Use Heart)! Jak tomu rozumět? Asi tak, že do boje s kardiovaskulárními onemocněními máme jít srdcem (když rozumem to zřejmě většina z nás – jak ukazuje počet úmrtí – nedokáže).
Jednoznačně nejdůležitější je upravit životní styl tak, abyste eliminovali všechny (nebo aspoň některé) rizikové faktory. Těmi jsou především obezita, kouření, nedostatek pohybu a nezdravý jídelníček. Pravděpodobnost infarktu a mrtvice však zvyšují také hypertenze, diabetes, fibrilace srdečních síní a vysoká hladina cholesterolu v krvi.

Diabetici, pozor

U diabetiků je v porovnání s lidmi bez cukrovky třikrát vyšší pravděpodobnost, že prodělají infarkt, a dokonce čtyřikrát větší, že je postihne mozková mrtvice. Což je vážné varování! Musí proto na sebe být ještě opatrnější a zejména je nezbytné, aby byli správně léčeni. Cílem každé diabetické terapie je udržet tzv. dlouhý cukr ve „správném“ rozmezí. Pokud je hladina cukru příliš nízká, může to být stejně nebezpečné, jako když je příliš vysoká. Diabetologové nejprve sahají k léčbě pomocí tablet. Když přestane stačit, mohou ji doplnit tzv. GLP-1 agonisty, léky v injekční formě, které si pacient sám aplikuje jednou denně, nebo dokonce jen jednou týdně. Tyto léky pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi, pomáhají bojovat s nadváhou a zároveň chrání srdce a cévy – více informací na www.nebudkarDIAk.cz.

Tlak a fibrilace

Fibrilace srdečních síní je nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu (neboli arytmie) a její výskyt stále roste. Provází ji zvýšená nemocnost a úmrtnost (např. riziko cévní mozkové příhody zvyšuje pětinásobně). O co vlastně jde? „Při fibrilaci se srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, pouze se chvějí, míhají (odtud český název arytmie: míhání síní), což nahrává vzniku krevní sraženiny. Trombus se může vytvořit již za krátkou dobu trvání fibrilace, za různě dlouhý čas se pak celý nebo jeho část může uvolnit a krevní proud ho vmete do některé z tepen velkého oběhu,“ vysvětluje MUDr. Jan Peleška z České společnosti pro hypertenzi. Fibrilace síní se častěji vyskytuje u lidí s vysokým tlakem, proto je vhodné, aby si hypertonici pro domácí měření (které by pro ně mělo být samozřejmostí!) opatřili tonometr s označením AFib, což znamená, že přístroj zároveň dokáže detekovat fibrilaci srdečních síní, a tak upozornit na nebezpečí (např. Omron M7 Intelli s AFib) – více na www.afib.cz.
 

Životní styl

● Upravte ho tak, aby to pro vaše srdce a cévy bylo co „nejkomfortnější“ – touto cestou výrazně snížíte nebezpečí kardiovaskulárního onemocnění, a to i v případě, že ho máte v rodinné anamnéze!
● Nekuřte! Máte-li s odvykáním problém, poraďte se s praktickým lékařem.
● Udržujte si optimální tělesnou hmotnost – mírná nadváha nevadí, ale objem pasu nad cca 80 cm u žen a 100 cm u mužů je závažné varování, abyste se snažili zhubnout.
● Pravidelně se hýbejte – denně alespoň půl hodiny cvičte, sportujte, plavejte, běhejte nebo si vyjděte na delší procházku svižnou chůzí. Co nejvíce choďte pěšky!
● Výrazně omezte konzumaci palmových a palmojádrových tuků (včetně kokosového oleje) a produktů, které je obsahují (polevy, krémy, oplatky...), živočišných tuků, uzenin, tučného masa, cukru, soli...
● Alkohol nepijte buď vůbec, anebo jen ve velmi malém množství. ● Braňte se stresu, zpomalte, nepřepínejte síly, dostatečně spěte, dopřejte si relaxaci.
● Snažte se žít radostně a přítomností, udržovat dobré vztahy s rodinou a přáteli, věnovat se koníčkům... Trpíte-li depresemi a úzkostí, obraťte se na lékaře.
● Jezte denně alespoň 300 g zeleniny a ovoce, zařaďte do jídelníčku ryby, řepkový či olivový olej a celozrnné produkty.
 

Lékařské prohlídky

● I když nepociťujete žádné potíže, choďte pravidelně každé dva roky na preventivní vyšetření k praktikovi (je hrazeno ze zdravotního pojištění). Lékař vám změří tlak a tep, poslechne si vaše srdce (popř. vám nechá udělat EKG) a odešle krevní vzorky do laboratoře, kde odhalí případné zvýšení hladin cholesterolu a/nebo cukru.
● Ukáže-li se, že trpíte hypertenzí, popř. máte vysoký cholesterol nebo cukrovku, je nutné, abyste se léčili a docházeli na kontroly k lékaři v termínech, které vám stanoví. Nezanedbávejte to! Pokud se tato onemocnění správně neléčí a pravidelně nekontrolují, významně zvyšují riziko infarktu a cévní mozkové příhody.
Při vyšetření popište lékaři všechny potíže, které máte.