Aktuality

Roste výskyt poruch srdečního rytmu, jakási „arytmická epidemie“. A sraženiny krve mohou být osudové

ČRo Hradec Králové, 9. 6. 2020
Jaké můžou být příčiny srdeční arytmie? Souvisí to přímo s nízkým a vysokým tlakem a také věkem? Může to také souviset s psychickou pohodou? Někdy se bušení srdce objeví z rozrušení nebo může doprovázet úzkost. Některé druhy arytmií doprovází někdy i dušnost. Jak rozpoznat prvotní příčinu?
 
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. v naší radioporadně na téma: poruchy srdečního rytmu.  
 
Nejčastější poruchou srdečního rytmu je takzvaná fibrilace srdečních síní. Podle statistik její výskyt v populaci dokonce roste.

Jak se fibrilace projevuje a co ji způsobuje?

Fibrilace síní se může u každého projevit různými příznaky. Nejčastěji si pacienti stěžují na bušení srdce a rychlý puls.
Jiní si zase všimnou nepravidelného tepu svého srdce.
U některých lidí se fibrilace síní projevuje sníženou výkonností při tělesné zátěži, zadýcháváním se, nadměrným pocením nebo svíravou bolestí na hrudi.
Pacienta mohou také postihnout mdloby, může trpět průjmy nebo hubnout. Někteří lidé však nemají žádné příznaky, fibrilace síní se u nich odhalí zcela náhodou při vyšetření elektrokardiografie (EKG).

Dá fibrilace srdečních síní léčit?

Fibrilace síní patří mezi nejčastější druhy poruch srdečního rytmu.
Během arytmie se srdeční síně rychle, nekoordinovaně a nepravidelně stahují, což se projeví nepravidelným tepem. V srdci tak může dojít ke vzniku sraženiny. Pokud se uvolní, může směřovat krčními tepnami do mozku a ucpat některou z mozkových tepen.
U poruchy srdečního rytmu jednoznačně platí známá lékařská poučka, že čím dříve se na chorobu přijde, tím větší šance je vyhnout se mnohem závažnějším komplikacím.
Dostatečným varováním by mělo být to, že téměř celá polovina pacientů do jednoho roku po prodělané cévní mozkové příhodě umírá.

Zdravý životní styl

Nejlepší prevencí před změnou srdečního rytmu, respektive cévní mozkové příhody, je zdravý životní styl. Ani to ovšem nemusí být dostatečnou zárukou.
Lidé s poruchou srdečního rytmu by proto neměli brát na lehkou váhu doporučení svého lékaře, obzvlášť pokud jim předepíše léky na ředěníkrve, které mají pravidelně užívat. Tyto léky dokážou významně snížit riziko vzniku obávané mozkové příhody.
Nárůst výskytu, tedy jakási arytmická epidemie, je podmíněn nejspíše kombinací více faktorů, ale jedním z nejzásadnějších je změna životního stylu. Je ale také často sdružen s dalším srdečním onemocněním.

Sraženiny krve mohou být osudové

Nejčastější komplikací fibrilace síní je cévní mozková příhoda. Vzniká tím, že při nepravidelném průtoku krve srdcem vznikají v srdci krevní sraženiny. Ty pak cestují tepenným řečištěm dále ze srdce a nejblíže na této cestě ze srdce jsou krční tepny, které zásobují mozek.
Pokud do nich sraženina vnikne, zastaví se průtok krve do mozku a dochází k nezvratnému odumření tkáně, tedy pokud nedojde k urychlenému obnovení průtoku. Je to velmi obdobné jako při vzniku infarktu myokardu; tam se ale ucpávají tepny - říkáme jim věnčité, koronární.

Jak „zpomalit“ rychlé srdce

Volba vhodného typu léčby je u pacientů s fibrilací síní individuální. Při jejím výběru bere lékař v úvahu aktuální zdravotní stav pacienta.
U některých pacientů se odstraňuje porucha srdečního rytmu tzv. elektrickou kardioverzí. Cože je jednorázový zákrok, kdy se pomocí defibrilátoru přes hrudník do srdce pošle elektrický proud, který přeruší arytmii. Pokud se fibrilace síní po zákroku objeví znovu, je vhodné zvolit jiný typ léčby.
 
Celou radioporadnu s prof. MUDr. Radkem Pudilem, Ph.D. si můžete poslechnout v našem audio-archivu: