Aktuality

Riziko mozkové mrtvice se týká všech. MUDr. Vysočanová vysvětluje, jaké jsou příznaky a jak zákeřné nemoci předejít

ctidoma.cz, 20. 10. 2021
Nejčastější příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární onemocnění. Vedle srdečních infarktů jde i o mozkové mrtvice. Významným rizikovým faktorem, mimo zužování cév na podkladě aterosklerózy a hypertenze, bývá také srdeční fibrilace síní. WHO odhaduje, že na celém světě trpí více než 1 miliarda lidí hypertenzí a více než 30 milionů lidí fibrilacísíní. Co s tím?
 
Hypertenze neboli vysoký krevní tlak urychluje vývoj aterosklerózy (tvorbu sklerotických plátů ve stěně tepen) v tepnách mozku a takto poškozené tepny mohou, především v důsledku neléčeného nebo špatně léčeného vysokého krevního tlaku, prasknout nebo se ucpat krevní sraženinou vzniklou na sklerotickém plátu a následně způsobit mozkovou mrtvici. „Ačkoliv mechanismy vzniku fibrilace síní jsou komplexní, je hypertenze považována za jeden z hlavních faktorů přispívajících také ke vzniku této arytmie,“ říká MUDr. Petra Vysočanová z Interní kardiologické kliniky FN Brno.

Zvýšená nemocnost a úmrtnost

Fibrilace síní je podle lékařky častou poruchou srdečního rytmu, v průběhu života se vyskytne u 1-3 % populace. „ Její výskyt stoupá s věkem, u starších 65 let se může objevit až u jednoho z deseti. Asi ve čtvrtině případů bývá spojena se zvýšeným krevním tlakem.“ Provází ji zvýšená nemocnost i úmrtnost. Riziko cévní mozkové příhody je u nemocných s fibrilací síní až pětinásobné. Současná hypertenze riziko zvýší ještě 3x.
 
„Při fibrilaci síní se totiž srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, ale pouze se chvějí, resp. míhají (odtud český název arytmie míhání síní) a prakticky vlastně stojí, což nahrává vzniku krevní sraženiny neboli trombu. Trombus se může vytvořit již za poměrně krátkou dobu trvání arytmie. Pokud dojde k jeho uvolnění, potom ho krevní proud vmete do některé z tepen velkého oběhu. Až v 60 % jsou to mozkové tepny, kde způsobí mozkovou mrtvici. Zabránit tomu můžeme včasnou diagnózou arytmie, dobrou kontrolou krevního tlaku a použitím vhodné protisrážlivé léčby. Bohužel až ve třetině případů probíhá fibrilace síní téměř bez příznaků a bývá zachycena pozdě, často náhodou při jiném vyšetření. Včasné diagnostikování fibrilace síní je zásadní, protože jedině tak lze předejít nebezpečným následkům, jako jsou mozkové mrtvice či srdeční selhání,“ vysvětluje lékařka.

Nejdůležitější je prevence

Lékařka poukazuje na to, že domácí měření krevního tlaku je spolehlivý způsob nejen jak si ověřit stabilitu krevního tlaku, ale také jak detekovat a včas odhalit fibrilaci síní. Včasnou protisrážlivou léčbou lze pak snížit riziko vzniku mozkové mrtvice. Dnes jsou již na trhu tlakoměry, které disponují indikátory nepravidelné srdeční akce , které dokáží odhalit síňovou fibrilaci.
 
Především u starších pacientů bychom měli možnosti včasné diagnostiky věnovat vysokou pozornost a vybrat si vhodný přístroj, který má klinické ověření přesnosti. Ten, kromě spolehlivě naměřených hodnot krevního tlaku, poskytuje také informaci o přítomnosti arytmie . V případě zjištění opakující se indikace arytmie je třeba co nejdříve navštívit lékaře a výskyt fibrilace síní potvrdit a ověřit pomocí EKG.

Měření v pohodlí domova

Správně prováděné domácí měření krevního tlaku zlepšuje kontrolu krevního tlaku (v domácím prostředí průměrný tlak nižší než 135/85 mmHg z několikadenního měření TK) a zvyšuje pravděpodobnost zachycení nepravidelného srdečního rytmu včetně fibrilace síní. Je potřeba nespokojit se jen s dobrou hodnotou krevního tlaku , ale aktivně pátrat po dalších rizikových faktorech – kouření, cukrovce, dyslipidemii (zjednodušeně vysoký cholesterol) nebo obezitě. A pokusit se je účinně ovlivnit.
„Jejich současný výskyt ve srovnání se samotnou hypertenzí dále podstatně zvýší riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Riziko onemocnění zvyšuje také předčasný výskyt kardiovaskulárních onemocnění u rodičů a sourozenců – u otce a bratra mladších 55 let, matky a sestry mladších 65 let,“ dodává doktorka Vysočanová.