Aktuality

Preference pacientů při léčbě fibrilace síní (studie)

Medicína.cz, 22. 5. 2020

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky observační prospektivní studie RE-SONANCE, nejrozsáhlejší neintervenční studie tohoto druhu v regionu Střední a Východní Evropy a Izraele. Studie se snažila vyhodnotit postoje pacientů s FS týkající se antikoagulační léčby dabigatranem ve srovnání s AVK při prevenci cévní mozkové příhody (CMP). Studie u pacientů s nevalvulární FS zjistila významně vyšší pacientské skóre pro spokojenost s léčbou u dabigatranu ve srovnání s AVK. Výsledky byly zveřejněny v časopise Open Heart Journal britského vydavatelství BMJ, který zaštiťuje Britská kardiovaskulární společnost.

 

Studie v reálném prostředí se účastnilo 9 472 pacientů s nevalvulární FS a probíhala v 11 evropských zemích (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko) a Izraeli.

Závěr studie je takový, že pacienti, kteří dlouhodobě užívali AVK a následně přešli k dabigatranu, nebo ti pacienti, kteří byli nově diagnostikováni a rovnou začali užívat dabigatran, jsou spokojenější s léčbou ve srovnání s pacienty, kteří užívají AVK. Analýza studie rovněž zdůrazňuje potřebu zlepšení edukace pacientů v oblasti antikoagulační léčby.

Studie podotýká, že zapojení pacientů do rozhodování o jejich antikoagulační léčbě je důležité, stejně jako vyhodnocování postojů pacientů k léčbě, protože tento faktor „může ovlivnit dodržování léčby a tím i její výsledky“. I přes tuto skutečnost jsou informace o postojích pacientů s nevalvulární FS k dlouhodobé antikoagulační léčbě nedostačující.

Dle směrnic Evropské kardiologické společnosti mohou spolurozhodování o léčbě s pacientem přinést významné benefity. Jedná se například o zvýšení adherence k léčbě a dodání pacientovi pocitu, že o své léčbě spolurozhoduje. Toto může vest ke zlepšení adherence k léčbě a život zachraňujícímu výsledku léčby.

Studie rovněž podotýká že lékařům musí být poskytnuty důkazy o tom, která léčebná varianta nejlépe odpovídá klinické prezentaci jejich pacientů. Implementace edukačních strategií může významně zlepšit jejich adherenci k léčbě OACs ve srovnání s běžnou léčbou.

 http://dx.doi.org/10.1136/openhrt-2019-001202.

Autor: Medicína.cz