Aktuality

Pozor na vysoký krevní tlak: hlídejte si i EKG

mezizenami.cz, 28. 10. 2021
Vysoký krevní tlak je nejčastějším a velmi nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Říká se mu tichý zabiják, a to z toho důvodu, že většina lidí se o svém vysokém tlaku dozví až při náhodné kontrole u lékaře. Přitom základem úspěšné léčby je právě jeho včasné odhalení.
 
Naše tělo využívá krevního tlaku k oběhu krve v žilách a tepnách. Je zcela normální, že nám krevní tlak kolísá. Pokud ale častěji dosahuje vyšších hodnot, jedná se o hypertenzi, tedy vysoký krevní tlak. Měří se pomocí dvou hodnot. První číslo ukazuje sílu, kterou srdce vhání krev do cév, druhé tlak krve, která se vrací zpátky do srdce.
Normální hodnota u dospělého člověka je 120/80 mm Hg. Během dne přitom hodnoty kolísají. Nejnižší jsou ve spánku, nejvyšší v dopoledních hodinách. Pokud si tedy měříte tlak sami, například domácím tonometrem, je dobré vybrat si vždy stejnou denní dobu.

Co způsobuje vysoký krevní tlak?

Příčiny vysokého krevního tlaku nejsou u většiny lidí známé. Ovlivňují ho dědičnost, obezita, nadměrná konzumace soli a alkoholu, stres a kouření. K vysokému krevnímu tlaku jsou náchylnější především muži. Odhaduje se, že 40 % úmrtí mladších 65 let souvisí s hypertenzí.
Za infarkt a mozkovou mrtvici jsou zodpovědní vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep a fibrilace síní. Fibrilace síní navíc může trvat jen omezenou dobu, vymizet a následně se objevit znovu. Čím vyšší je věk osoby, tím je pravděpodobnější, že trpí fibrilací síní. Abyste mohli těmto komplikacím předcházet, je důležité provádět pravidelná měření tlaku a ideálně i EKG.

Pohodlné měření tlaku i EKG v jednom

Veroval® Tlakoměr s EKG je plně automatický a po každém měření vám poskytne jednoduchou analýzu naměřených hodnot pomocí srozumitelných ikon a systému semaforu. Mobilní funkce EKG rozpozná například fibrilaci síní a zajistí záznam srdečního rytmu ve 30 sekundách kdykoli a kdekoli. Slouží také k rozpoznávání poruch srdečního rytmu a raného příznaku poruch prokrvení či zánětů srdečního svalu. Křivku EKG, dostupnou v aplikaci Medi.connect, může pacient následně poskytnout svému lékaři, který na jejím základě stanoví efektivní léčbu.
 
Připravila: Katka Soušková