Aktuality

Ocenění pro chomutovské neurology

ohremedia.cz, 20. 2. 2021
Iktová centra (centra léčby cévních mozkových příhod) nemocnic v Chomutově a Teplicích získala nejvyšší ocenění Evropské organizace pro mozkovou mrtvici (ESO) a Angels Initiative. Angels Initiative je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče.
 
Projekt je podpořen World Stroke Organisation (WSO) a European Stroke Organisation (ESO). V České republice oficiální záštitu převzala Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní v nemocnicích Chomutov a Teplice v tomto projektu dosáhla nejvyššího hodnocení a získala Diamantový status. V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče.
 
Jak časné zahájení specifické rekanalizační léčby, tak komplexní péče zaměřená na léčbu komorbidit a prevenci komplikací významně zvyšují šance na příznivý klinický stav. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem — zlaté, platinové a nejvyšší diamantové.
 
V ČR získalo nejvyšší stupeň deset nemocnic, z toho dvě z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci loňského roku.
 
Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem minulý měsíc rovněž úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem ke zvýšení kvality péče.