Aktuality

Nebezpečná fibrilace síní

29. září 2019

V neděli 29. září 2019 lidé celého světa slavili Světový den srdce, který od roku 2000 každoročně organizuje Světová federace srdce a Světová zdravotnická organizace. Jeho poselstvím je ukázat, že srdečním chorobám lze předejít.

Hlavním tématem leošního ročníku je předsevzetí, že budeme žít zdravěji. Údaje o nemocích srdce jsou totiž stále alarmující. Jak uvádí Světová federace srdce, onemocnění srdce a mrtvice jsou hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí více než 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady.

K relativně častým onemocněním srdce patří srdeční arytmie, z nichž nejčastější je fibrilace síní. Při ní se srdeční síně pravidelně nestahují, ale jejich stěny se jen nekoordinovaně chvějí, a nemohou tedy pumpovat krev do srdečních komor. Onemocnění se projeví u každého čtvrtého člověka staršího 40 let. Jeho výskyt stoupá se zvyšujícím se věkem. Fibrilace síní se vyskytuje ve 40 % případů u pacientů se srdeční slabostí. Asi ve 20 % případů postihuje zcela zdravé jedince. Jenom v Evropě je tímto typem arytmie postiženo téměř 9 milionů lidí.

Fibrilace síní zvýšuje riziko cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice), ke které dochází při omezení přístupu kyslíku do mozku. Je příčinou nepravidelného srdečního rytmu, při němž se hromadí krev a vznikají sraženiny v srdci. Tyto krevní sraženiny se mohou uvolnit do krevního řečiště a vytvořit překážku, jejímž následkem je cévní mozková příhoda.

U osob trpících fibrilací síní je riziko cévní mozkové příhody pětkrát vyšší než u osob bez FS. Z toho důvodu je velice důležité, aby se osoby trpící fibrilací síní aktivně podílely na její prevenci. Se stoupajícím věkem se riziko vzniku fibrilace síní zvyšuje. Rozvíjí se zejména u lidí, u kterých se vyskytly jiné zdravotní obtíže: vysoký krevní tlak, srdeční selhání, onemocnění věnčitých tepen, mitrální stenóza (zúžení chlopně mezi levou síní a levou komorou srdeční), dlouhotrvající onemocnění plic či vrozené onemocnění srdce.

Někteří pacienti nepociťují žádné příznaky a porucha se odhalí teprve při rutinní kontrole zdravotního stavu nebo při jiných zdravotních potížích. Nicméně nejčastější příznaky zahrnují: bušení srdce (vnímání zrychlené srdeční činnosti), lapání po dechu, únava, točení hlavy, bolesti v oblasti hrudníku.

Riziko cévní mozkové příhody lze u osob, které trpí fibrilací síní, snížit zhruba o dvě třetiny, pokud užívají antikoagulační léčbu. Při nepravidelném srdečním rytmu zamezují antikoagulancia předčasné tvorbě krevních sraženin, a výrazně tak snižují riziko cévní mozkové příhody spojené s fibrilací síní.

(red)