Aktuality

Lepší než volat 155 je mrtvici předcházet

Právo, 13. 12. 2019
Každých šest vteřin zemře na světě jeden člověk na mrtvici neboli cévní mozkovou příhodu (CMP). V Česku je třetí nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity dospělých.
Riziko, že nás CMP postihne, se nevyhýbá nikomu. Následky takového útoku jsou hrozivé, protože se jedná o důležitý a citlivý orgán. O mozek. Ještě víc než v případě infarktu se šance, že nedojde k trvalému poškození, prudce snižují s časem.

Čas rozhoduje

„Tady však nejde o hodiny, ale o minuty,“ říká preventivní kardiolog internista prof. MUDr. Michal Vrablík ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Při typických projevech mozkové příhody, jako je například náhle obtížná artikulace, pokleslý koutek úst, neschopnost udržet v ruce předmět, nesmí okolí postiženého zaváhat a okamžitě volat 155. Rychlý transport do nemocnice, nejlépe do specializovaného iktového centra, může nemocnému zachránit život a jeho kvalitu.
Tzv. trombolýza, tedy rozpuštění uzávěru cévy krevní sraženinou, se může provést pouze do 4,5 hodiny od vzniku příznaků, další léčebné metody ještě za šest až osm hodin. Ale čím později, tím hůř. Každou minutou zanikají dva miliony mozkových buněk a je zničeno na 14 milionů nervových spojení.
Lepší než bojovat s následky cévní mozkové příhody, jako jsou ochrnutí částí těla, potíže s řečí, závislost na pomoci okolí, je nemoci se vyhnout. „Rizikové faktory jsou přítomny již dlouho před vznikem cévní mozkové příhody. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, pravidelně docházet na lékařské kontroly a užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění rizikových faktorů,“ doporučuje docent Vrablík.
Věk, pohlaví (muže potká CMP častěji) nebo genetické dispozice ovlivnit nemůžeme, i tak ale zbývá dost možností, jak přispět k tomu, aby si nás „pepka“ nevybrala. Odborníci řadí mezi nejvýznamnější rizikové faktory vysoký krevní tlak, poruchu srdečního rytmu, cukrovku, poruchu metabolismu krevních tuků a kouření. K dalším, často spojeným s dříve jmenovanými, patří také obezita. Obezita je mnohem větší problém než jen nárůst hmotnosti. Je to souvislá vrstva tuku, která obaluje vnitřní orgány v těle, a významně tak zatěžuje celý organismus – hlavně jeho kardiovaskulární systém. Způsobuje ale také neurologické problémy, onemocnění ledvin, často ústí v endokrinologické potíže, je hlavní příčinou vzniku diabetu druhého typu, často stojí i za propuknutím rakoviny, a hlavně výrazně zkracuje délku života.

Obezita zatěžuje cévy

„Obezita je civilizační nemoc, a tak bychom ji měli vnímat a zodpovědně ji léčit pod dohledem lékaře a nutričního specialisty,“ upozorňuje prof. Vladimír Teplan, nefrolog a odborný garant programu Cambridge Weight Plan.
„Překonat obezitu je mnohdy těžší, než se teoretikům zdá,“ tvrdí Ing. Lukáš Vrána, výživový poradce uvedeného programu.
Rychlý transport do nemocnice, nejlépe do specializovaného iktového centra, může nemocnému zachránit život
léčbě mrtvice vždy rozhoduje čas. Když se pacient dostane do specializovaného centra, má velkou naději na vyléčení.
 
Čas pro mozek
Doba, která uplyne od prvních příznaků CMP k zahájení léčby v iktovém centru, zásadně rozhoduje o záchraně života a masivnosti následného poškození nemocného. Okolí musí jednat rychle. ¨
Pojem FAST (anglicky RYCHLE) je dobré si zapamatovat. Shrnuje totiž nejtypičtější příznaky a jejich řešení Face – tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny
Arm – paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže
Speech – řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči
Time – co nejrychlejší transport