Aktuality

Lékový záznam pacienta

Lidové noviny, 25. 6. 2020

Vyšší bezpečnost, lepší informovanost, efektivnější léčba – tak by se dal ve stručnosti popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept. Lékový záznam je evidence všech předepsaných a vydaných léků pacientovi. Od 1. června funguje jeho sdílení s dalšími zdravotnickými pracovníky.
V případě pochybností, které se týkají užívaných léků, se mohou lidé obracet na lékovou e-Poradnu Průvodce pacienta, kde jim zkušení kliničtí farmaceuti vše vysvětlí a poradí. Psát mohou na pomoc@pruvodcepacienta.cz nebo telefonovat na 605 287 807.

Pacient se ke svému lékovému záznamu dostane díky webové nebo mobilní aplikaci. Do lékového záznamu pacienta může zároveň nahlédnout jeho ošetřující lékař či lékárník ve chvíli, kdy pacientovi poskytuje zdravotní službu. Díky tomu mohou lékaři a lékárníci pacientovi správně nastavit léčbu. Lékový záznam snižuje riziko užívání duplicitních léků nebo možnost jejich nevhodných kombinací, které mohou poškodit zdraví pacienta. Lékový záznam významně zvyšuje bezpečnost každého z nás.

Dosud měl lékař přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sám předepsal. Farmaceut při výdeji měl zase možnost zkontrolovat kombinaci léků pouze na současně předložených receptech. Nyní můžete názvy léků pustit z hlavy a spolehnout se právě na sdílený lékový záznam.

O své osobní nebo citlivé údaje se nemusíte bát. Centrální úložiště eReceptů je velmi dobře a spolehlivě zabezpečeno a chrání ho řada technických i administrativních záruk. V případě lékaře může nahlédnout pouze ten, který má k pacientovi prokazatelný vztah. Třeba mu v minulosti předepsal lék nebo mu sám pacient dal povolení k nahlížení.
Lékárníci zase mají svůj unikátní autentizační elektronický klíč a do systému se mohou podívat jen v přítomnosti pacienta. Kdo do lékového záznamu nahlížel, si pacient může ověřit v historii přístupů přímo v aplikaci eRecept. Lékový záznam je založen na tzv. opt-out principu. Pokud pacient nevysloví nesouhlas s nahlížením, může lékař a farmaceut do jeho lékového záznamu nahlížet. Svůj nesouhlas s nahlížením může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž ho kdykoliv může odvolat.
 
Vyslovený nesouhlas pak platí pro všechny, pacient ale může udělit i selektivní souhlas s nahlížením pro konkrétní lékaře nebo farmaceuty.
 

Nesouhlas můžete projevit třemi způsoby:

■ Prostřednictvím webové aplikace pro pacienty www.epreskripce.cz/pacient/webova-mobilni-aplikace
■ Zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta, popř. jeho zákonného zástupce, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv
■ Zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu: 
Státní ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Pečlivě promyslete každé omezení náhledu, v sázce je vaše zdraví! Více informací na www.lekovyzaznam.cz
Kdo je to klinický farmaceut?
 

Klinický farmaceut

je specializovaný zdravotnický pracovník, absolvent farmaceutické fakulty, který zejména v nemocnicích spolupracuje s lékaři na vyhodnocení farmakoterapie u hospitalizovaných pacientů.
Medikaci konzultuje s lékaři a upravuje ji tak, aby byla co nejúčinnější a zároveň nebyla duplicitní například k lékům, které pacient užívá dlouhodobě, nebo nebyla v kontraindikaci s jinými léky, jež jsou pacientovi naordinovány.
Náhled klinického farmaceuta do vašeho lékového záznamu vám může doslova zachránit život.
Ročně zemře odhadem 200 lidí kvůli špatně předepsané kombinaci léků. Podle průzkumu ministerstva zdravotnictví má více než polovina pacientů předepsáno jeden až pět různých léků, často od více lékařů.

 

Zdroj: Lidové noviny