Aktuality

Kardiologové chtějí přednostní očkování proti covid-19 pro pacienty s onemocněními srdce a cév

Diagnóza FH, z.s., 4. 2. 2020

Čeští kardiologové apelují na vládní činitele, aby společně s lidmi vyšších věkových skupin upřednostnili v očkování proti koronaviru i pacienty s nemocemi srdce a cév. V Česku jde o skupinu čítající přibližně 800 000 osob.

„Kardiaci jsou nejohroženější skupinou z hlediska úmrtnosti na covid-19. Pokud se nakazí a musí do nemocnice, umírá jich 10–15 %. Hůře jsou na tom jen pacienti s onkologickým onemocněním a s již existujícím onemocněním plic, říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti (ČKS).

Podle kardiologů je již prokazatelně zdokumentováno, že nakažení virem covid-19, kteří se léčí s onemocněním srdce nebo cév, mají vysoké riziko „covidových“ komplikací. Také smrtnost je u nich násobně vyšší než u jedinců bez anamnézy kardiovaskulárního onemocnění. „Ve světle těchto dat a s ohledem na poměrně málo účinnou léčbu již nastalých komplikací považuje Česká kardiologická společnost za jedinou možnou cestu ochrany pacientů s onemocněním srdce a cév časnou vakcinaci proti covid-19,pokračuje prof. Linhart. „I přesto, že vakcíny byly vyvinuty ve velmi krátké době a nebyly specificky zkoušeny u jedinců s onemocněními srdce a cév, jeví se jejich podání v drtivé většině případů bezpečné. Podobně jako při očkování proti chřipce lze očekávat, že vakcinace vysoce rizikových nemocných by měla snížit riziko jejich úmrtí. Jen očkování proti chřipce snižuje například u nemocných se srdečním selháním celkovou úmrtnost o 17 %, efekt očkování proti koronaviru by měl být zásadně vyšší.

Očkování je podle kardiologů bezpečné i pro ty, kteří užívají antikoagulační (protisrážlivou) léčbu, jen by tuto skutečnost měli lékaři nahlásit předem.

Proč se nechat očkovat proti covid-19 a jak to v Česku probíhá?

Očkování je nejúčinnější způsob, jak zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Velice rychle se podařilo proti ní vyvinout vakcínu, aniž by se přeskočilo jakékoli stadium výzkumu a testování účinnosti a bezpečnosti vakcíny. Teď je nutné co nejrychleji naočkovat co nejvíce obyvatel České republiky, aby se snížil počet závažných případů nemoci a s tím spojená zátěž pro zdravotnický systém. 

Očkováním se nemoci covid-19 pravděpodobně nezbavíme – předpokládá se ale, že díky očkování se tato nemoc stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se bude moci vrátit do normálního stavu.

5 dobrých důvodů, proč se nechat očkovat proti covid-19:

  1. Očkování chrání životy

A to už od roku 1796, kdy Edward Jenner poprvé naočkoval malého chlapce proti pravým neštovicím. Tato nemoc, která stála život 300 milionů lidí, byla vyhubena právě díky očkování. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v současnosti očkování zabrání dvěma až třem milionům úmrtí každý rok. Podobně jako objev antibiotik, je očkování jedním z nějvětších pokroků medicíny.

  1. Očkováním chráníte svoje zdraví a zdraví i životy ostatních

Aby nemoc covid-19 ztratila svou sílu a stala se běžným onemocněním, pomůže právě kolektivní imunizace společnosti prostřednictvím dostatečného proočkování obyvatelstva. Abychom toho dosáhli, je potřebné proočkovat 65–70 % populace. Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou – tedy například těhotné ženy nebo děti do 16 let.

  1. Očkování pomáhá chránit zdravotní systém a šetřit prostředky

Epidemie vysoce nakažlivého onemocnění klade vysoké nároky na kapacitu zdravotnických zařízení a na lidské a materiální zdroje – ty mohou kdykoli dojít a ve vážném ohrožení se tak ocitají i lidé, kteří právě potřebují jinou péči – třeba pacienti se srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí, úrazy, rychle rostoucími nádory a podobně, problém ale představují i odložené preventivní programy – jde tedy potenciálně o každého z nás! Péče o tisíce covidových pacientů v nemocnicích bude nakonec drahá, ale předpokládá se, že ještě dražší bude dlouhodobá péče o pacienty, jejichž zdravotní stav se kvůli epidemii zanedbal. Očkování je způsob, jak šetřit výše uvedené náklady, které jsou a budou placeny z našich daní a našeho zdravotního pojištění.

  1. Očkování vrátí do normálu společenský život i ekonomiku

Opakované brždění náporu epidemie covid-19 pomocí mnoha omezení a různě tvrdých lock-downů paralyzuje život společnosti – děti se nemohou vzdělávat, dospělí chodit do práce, nefungují služby, ekonomika je ve ztrátě. Ekonomické, společenské a psychologické dopady epidemie budou velké a dlouhodobé. Rychlé proočkování potřebného množství obyvatel pomůže vrátit společnost do normálu a škody dál významně neporostou.

  1. Očkování ochrání budoucí generace

Tím, že se po generace očkujeme proti závažným nakažlivým chorobám a přispíváme tak k jejich vymýcení nebo oslabení, otevíráme z pohledu zdraví lepší a bezpečnější budoucnost našim potomkům.

Patříte do prioritní skupiny pro očkování?

Pro první vlnu očkování jsou stanoveny prioritní skupiny osob, které jsou covid-19 nejvíce ohroženy, a proto budou očkovány přednostně. Patří sem: osoby od 65 let věku, osoby pečující o nemocné nebo o osoby starší 80 let věku, pacienti se závažnou cukrovkou, obézní lídé (body-mass index vyšší než 35), pacienti s chronickým respiračním onemocněním (CHOPN, bronchiektázie, cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD), pacienti se závažným onemocněním ledvin a jater, pacienti na dialýze a s konečným selháním ledvin, pacienti s hematoonkologickým onemocněním, pacienti po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně, pacienti s onemocněním srdce (srdeční selhávání a ischemická choroba srdeční, zejména stav po srdečním infarktu a po revaskularizaci, kardiomyopatie), pacienti s vysokým krevním tlakem, který nelze snížit ani kombinací tří léků, pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém, pacienti se slabou imunitou.

V současné době je registrována vakcína od konsorcia Pfizer/BioNTech, vakcíny Moderna a AstraZeneca. Další by měly být vakcíny od společností CureVac, Johnson&Johnson (Jansen), Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. 

Více užitečných informací k očkování na https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home

Pět dobrých důvodů, proč věřit vakcíně proti covid-19:

Asi žádná jiná vakcína než je ta proti covid-19 nečelí takové ostražitosti veřejnosti. Všechny zajímá, zda je bezpečná, účinná, zda nebude mít závažné nežádoucí účinky. Ještě loni v říjnu by se až dvě třetiny Čechů nenechaly naočkovat. Díky komunikačním kampaním sice důvěra ve vakcínu pomalu roste, ale pojďme si shrnout, proč bychom jí měli věřit.

  1. Ačkoli je to „nová“ vakcína, je vyvíjena už řadu let

Může se zdát, že vakcína proti koronaviru SARS-CoV-2 byla vyvinuta rekordně rychle, ani ne za rok. Pravda ale je, že výzkum tzv. mRNA vakcín běží už déle než 20 let. Současná aplikace výrobního procesu na virus covid-19 je tedy založena na mnoha letech testování. Proces hodnocení bezpečnosti vakcíny proti covid-19 je ale úplně stejný jako u jiných vakcín, které mají vstoupit na trh – říká se jim studie třetí fáze a vakcínu v nich vědci otestují na 30 tisících až 40 tisících dobrovolníků – účinnost a bezpečnost se srovnává s lidmi, kteří místo vakcíny dostanou neúčinnou látku (placebo).

  1. mRNA vakcína nenaruší genetickou informaci našeho těla

Takzvaná messengerová ribonukleová kyselina - mRNA říká tělu, jak má vyrobit různé důležité bílkoviny. Vakcína proti covid-19 neobsahuje samotný virus, ale jen části virové mRNA, která se po očkování dostane do našich buněk – naše tělo se tak bezpečným způsobem seznámí s materiálem, z něhož je virus složen a naučí se ho rozpoznávat pro případ budoucí nákazy. Tato virová mRNA je poté buňkou zničena. mRNA nemá šanci se dostat do chráněného jádra buňky, kde je uchovávána lidská genetická informace – DNA. Vakcína tedy nemůže měnit naši genetickou informaci. Vakcíny na principu mRNA už byly dříve úspěšně použity u viru chřipky, viru Zika, vztekliny, cytomegaloviru nebo proti některým nádorům.

  1. Naočkování nezpůsobí onemocnění covid-19

A to z jednoduchého důvodu: vakcíny neobsahují živý virus, který by mohl vyvolat covid-19. Pokud se po očkování objeví nežádoucí účinky jako svalové bolesti nebo horečka, znamená to, že imunitní systém rozpoznal „nepřítele“ a vyvolat imunitní odezvu. Reakce ale je mnohem slabší, než skutečné onemocnění. Očkováním organismus získá možnost vytvořit si protilátky proti koronaviru – když tedy virus v budoucnu zaútočí, riziko onemocnění je výrazně sníženo – účinnost vakcín je minimálně 90%. Přirozeným proděláním covid-19 se nedá získat taková imunitní ochrana, jako když se necháte naočkovat!

  1. I když navzdory očkování covid-19 proděláte, průběh bude jen mírný

Ačkoli je účinnost očkování proti koronaviru velmi vysoká, existují případy pacientů, kteří dostali covid-19, ikdyž byli naočkovaní. Tak se ví, že průběh onemocnění u nich byl jen mírný.