Aktuality

Irský projekt odhalování hypertenze a fibrilace síní potvrdil přínos veřejných lékáren

apatykar.info, prosinec 2018

Z nejnovější zprávy Irské unie lékáren (IPU) vyplývá, že celonárodní rozšíření zdravotních kontrol obyvatel na zjištění hypertenze a fibrilace síní ve veřejných lékárnách by mělo významný přínos. Zavedení služby ve veřejných lékárnách by mohlo zachránit mnoho životů.

Každý čtvrtý má vysoký tlak

Zpráva prezentuje výsledky pilotního projektu pro odhalování osob s rizikem hypertenze a fibrilace síní v široké veřejnosti. Pilotní projekt, provedený během letošního léta v 68 lékárnách v celém Irsku, se zaměřil na vyhledávání lidí ve věku 50 let a více, kteří měli vysoký krevní tlak nebo nepravidelný srdeční tep, nebo obojí.

V období dvou měsíců, kdy projekt probíhal, bylo zkontrolováno více než 1100 osob. Výsledky pilotního programu farmaceutem vedené kontroly zdravotního stavu ukázaly, že u 27 % účastníků byl zjištěn vysoký krevní tlak, zatímco nepravidelný puls byl zjištěn u 5,5 % účastníků, přičemž 2% účastníků vykazovaly známky obou onemocnění.

26 % všech kontrolovaných účastníků pilotního projektu bylo v důsledku studie odkázáno na svého praktického lékaře a u 4 % z nich byla nastavena medikace k léčbě onemocnění.

Pozitivní odezva

Jak uvedl president IPU Dr. Daragh Connolly, tato zjištění jsou obzvláště důležitá, pokud irská zdravotnická data naznačují, že 64 % lidí starších 50 let má vysoký krevní tlak a téměř polovina z nich jej nemá diagnostikovaný. V případě fibrilace síní výzkum naznačuje odhad celkové prevalence 3 % u lidí ve věku nad 50 let.

Služba byla považována za velmi přínosnou jak účastníky pilotního projektu, tak lékárníky a byla snadno realizovatelná v prostředí lékárny. Celkově byla většina účastníků (83 %) spokojena s informacemi, které jim poskytl lékárník, který kontrolu prováděl.

Pilotní projekt také zvýšil povědomí účastníků o krevním tlaku a správném pulsu, neboť 91 % účastníků uvedlo, že v důsledku účasti na pilotním programu získali větší povědomí o krevním tlaku a fibrilaci síní.

Prakticky všichni účastníci (98,5 %) pak uvedli, že doporučí zdravotní prohlídku svým přátelům a 99 % respondentů uvedlo, že byli rádi, že se projektu zúčastnili.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
odkaz: