Aktuality

Fibrilace síní: Porucha srdečního rytmu

Lidové noviny, příloha, 22. 8. 2019

Rozhovor s kardiologem MUDr. Jiřím Veselým o častých poruchách rytmu, které nám mohou způsobit mozkovou příhodu.

 
Fibrilace síní patří k nejčastějším poruchám srdečního rytmu. V ČR postihuje více než 200 000 lidí.
Ve věku nad 65 let jí trpí každý šestnáctý, kolem osmdesátky dokonce již každý desátý člověk. Kvůli nenormálnímu šíření vzruchu nedokáží srdeční síně vypuzovat krev a často v nich dochází k tvorbě krevní sraženiny.
 
Co má sraženina v srdci společného s mozkovou příhodou?
Cévní mozková příhoda (též nazývaná mozková mrtvice) je způsobena náhlým nedokrvením a následným odumřením části mozku. Výsledkem je pak nenávratná ztráta hybnosti, schopnosti mluvit či rozumět ostatním. K nedokrvení mozku přitom vede nejčastěji uzavření některé z mozkových tepen – obvykle krevní sraženinou, která vzniká přímo v tepně nebo je přinesena krevním proudem právě ze srdeční síně.
 
Lze se před mozkovou příhodou bránit?
Důležité je nekouřit, udržovat správné hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru tím chráníme své cévy před aterosklerózou a zdravé cévy nejsou ke vzniku krevní sraženiny náchylné. Nesmíme však zapomínat na ochranu před sraženinou vzniklou v srdeční síni, kde mohou být užitečné léky ovlivňující krevní srážlivost (pacienty někdy pojmenovávané jako „léky na ředění krve“).
 
Jsou léky ovlivňující krevní srážlivost vhodné pro každého?
Léky ovlivňující krevní srážlivé faktory jsou nenahraditelné u pacientů s fibrilací síní – bez nich jim mozková příhoda hrozí pětkrát častěji než pacientům s normálním srdečním rytmem. Jejich pravidelné užívání může odvrátit až tři mozkové příhody ze čtyř. V minulosti byl používán warfarin, v posledních letech byly do praxe zavedeny nové, účinnější léky.
 
Nemusí se pacienti užívající tyto léky bát krvácení?
Léky snižující krevní srážlivost jsou vhodné pro pacienty, kteří kromě fibrilace síní mají ještě nějaký další faktor pro vznik mozkové příhody. Tím může být věk nad 65 let, vyšší krevní tlak, cukrovka, další srdeční či cévní onemocnění. Nové léky, které dnes již z velké míry warfarin nahrazují, mají mnohem nižší výskyt krvácivých komplikací. Navíc nevyžadují dietní omezení a není nutno provádět časté odběry krve jako u warfarinu. U jednoho z nových léků lze v případě potřeby obnovit normální krevní srážlivost v průběhu několika minut protilékem, který je u nás dostupný téměř v každé nemocnici. Dle průzkumů je v ČR pro devět pacientů z deseti takováto možnost důležitá a při výběru konkrétního protisrážlivého léku k ní často přihlížejí.
 
Kdo a kdy může léky ovlivňující srážlivé faktory předepsat?
Úhrada nových léků ze zdravotního pojištění je vázána na předpis specialistou a splnění některých podmínek. Nejdůležitější je ale včas fibrilaci síní odhalit. Někdy se může projevit bušením srdce či zhoršením dechu, mnoho lidí ji však vůbec nevnímá. Ke stanovení diagnózy někdy stačí obyčejné EKG vyšetření, jindy potřebujeme delší monitorování. Při prokázání této zákeřné arytmie není na co čekat a při zvýšeném riziku mozkové příhody je potřebné zahájit léčbu co nejrychleji.