Aktuality

Ekonomický potenciál NOAC

Medical Tribune, 7. 7. 2020
V Česku se nevyužívá klinický a ekonomický potenciál NOAC
 
V Česku žije odhadem půl milionu lidí s fibrilací síní (FS) a každý rok jich přes 11 000 přibude. Tyto osoby mají pětkrát vyšší riziko cévní mozkové příhody (CMP).
 
Rizika pacientů s FS zmírňují NOAC, nová perorální antikoagulancia. Přesto je u nás užívá jen necelých 30 procent pacientů s FS. Důvodem je především fakt, že jde o léky hrazené až v druhé linii léčby.
 
NOAC přitom v období let 2010–2018 pacientům ušetřily 784 akutních stavů typu CMP nebo srdečního infarktu. Podle MUDr. Tomáše Doležala z Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA by v případě, že by všichni lidé s diagnózou fibrilace síní měli nasazené NOAC, nedošlo k 4 300 srdečně‑cévním příhodám.
 
V roce 2017 se na léčení iktů a následnou péči v Česku vydalo 10 miliard korun. Rozšíření léčby zatím brání nedosažená dohoda o úhradě mezi zdravotními pojišťovnami, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a výrobci. „V tuto chvíli je pro nás klíčové dostat NOAC mezi co nejvíce lidí, ale obávám se, že debata o uvolňování preskripčních omezení se kvůli ekonomickým důsledkům pandemie může výrazně zpomalit,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.
 
NOAC jsou například v Německu běžně dostupná a již téměř vytlačila tradiční léčiva. Podle institutu iHETA by při maximálním využití NOAC bylo zabráněno 4 354 cévním příhodám, získáno více než 20 000 let života (LYG) a téměř 30 000 let života v maximální kvalitě (QALY).