Aktuality

Dlouhodobá monitorace srdečního rytmu – jak na to

ulekare.cz, březen 2019

Představte si situaci, že opakovaně pociťujete bušení srdce a navštívíte svého lékaře nebo vás přivezou na pohotovost. Mezitím dojde k uklidnění a na záznamu EKG v nemocnici je vše v pořádku. Na místě tedy není možné zjistit příčinu potíží. Jak dokázat, že trpíte poruchou srdečního rytmu? Pomůže jeho dlouhodobá monitorace, ke které slouží speciální přenosné přístroje.

Proč dlouhodobě monitorovat srdeční rytmus?

Pokud je porucha srdečního rytmu stálá, je možné ji jednoduše zachytit během klasického EKG vyšetření v nemocnici. Některé poruchy srdečního rytmu se ale objevují přerušovaně. V tomto případě je možné, že natočení EKG proběhlo v době, kdy je srdeční rytmus zcela normální. Aby bylo možné stanovit tuto diagnózu a onemocnění poté adekvátně léčit, je nezbytné zaznamenat průběh poruchy. Existují proto přístroje, které dlouhodobě monitorují srdeční rytmus a zaznamenávají i obtíže, které se objevují zřídka či zcela ojediněle. Jedná se v podstatě o obdobu nemocničního EKG přístroje, kterou si pacient odnese domů a ona nepřetržitě nebo přerušovaně nahrává záznam jeho srdečního rytmu.

Jaké potíže monitorace objasní?

Přístroje dokážou zaznamenat potíže, které pacient obvykle sám pozoruje – pocit bušení srdce, jeho přeskakování či vynechávání v rytmu. Rovněž ale dokážou zachytit poruchu srdečního rytmu, kterou dotyčný nevnímá a kterou může způsobit například cévní mozková příhoda.

Domů vám mohou půjčit následující lékařské přístroje:

  • Holter je asi nejznámějším přístrojem pro dlouhodobou monitoraci srdeční činnosti. Funguje díky samolepicím elektrodám přilepeným na hrudník na dobu nejčastěji 24 hodin. Elektrody jsou spojeny kabely s malým přístrojem na zaznamenávání elektrických impulzů srdce. Přístroj lze nosit jako ledvinku na opasku nebo pověšený na řemínku na krku. V průběhu monitorování není pacient nijak omezen, může vykonávat všechny běžné aktivity. Aby bylo možné identifikovat, při jaké činnosti k poruše došlo, vede si zároveň písemné záznamy o svých činnostech. Pokud se během nošení přístroje objeví jakékoliv zdravotní problémy, je třeba, aby si je pacient poznamenal. Některé holtery dokonce umožňují v takovém případě zanechat pomocí stisknutí příslušného tlačítka na záznamu značku. Následující den klient přístroj přinese k lékaři nebo se u novějších typů údaje z něho automaticky odešlou přes mobilní telefon. Nahraný záznam se poté převede do počítače a speciální software zanalyzuje EKG záznam, vypočítává například průměrnou, minimální a maximální srdeční frekvenci a hledá v něm oblasti s poruchami rytmu. Lékař pak celé monitorování zhodnotí. Výhodou holteru je, že každý jednotlivý srdeční tep během daného dne je zaznamenán a může být analyzován, nevýhodou je, že pokud v daný den nenastane porucha srdečního rytmu, nejsou údaje k určení správné diagnózy dostatečné.
  • Epizodní záznamník je vhodný k monitoraci poruchy rytmu, která se vyskytuje jen občas. Přístroj totiž nepřetržitě (30 nebo více dní) snímá EKG záznam a sám je schopen rozpoznat či vyslovit podezření na poruchu srdečního rytmu, kterou uloží do systému formou EKG křivky. Tato zpráva je poté odeslána přes mobilní telefon, kterým je každý vyšetřovaný vybaven, do monitorovacího centra, kde se pak záznam analyzuje na počítači. Vyšetřovaný může navíc stlačením tlačítka zaznamenat potíže a EKG křivka se uloží také. Čím delší dobu srdečního rytmu přístroj zaznamenává, tím je větší šance na zachycení jeho občasné poruchy.
  • EKG kartu nosí vyšetřovaný neustále u sebe a v případě obtíží ji pouze přiloží na hrudník a nahraje EKG záznam. Záznam se jednoduše odešle pomocí mobilního telefonu, který si půjčuje společně s EKG kartou a který je potřeba nosit stejně jako kartu neustále u sebe.

Na webové stránce www.mdt.cz si tyto přístroje můžete objednat domů i bez nutnosti předchozí návštěvy lékaře.

Všechny záznamníky nabízené k půjčení na této stránce jsou velmi jednoduché na obsluhu a fungují zcela automaticky. Naměřené hodnoty se okamžitě odesílají do telemedicínského centra, kde jsou vyhodnocovány kardiologem. Odesílání probíhá zcela automaticky přes mobilní telefon, který je součástí balíčku. Spolu s přístrojem dostanete také telefonní kontakt na technickou podporu, která je vám k dispozici po celou dobu monitorování. Výsledek vyšetření vám posléze zašlou e-mailem nebo poštou. Se závěrečnou zprávou pak navštívíte svého ošetřujícího lékaře, který s vámi zkonzultuje další diagnostický a léčebný postup.

(eba)

Zdroj:

http://www.mdt.cz/

http://a-fib.com/heart-rhythm-monitors/

Autor článku:Elena Bačíková