Diagnostika

Lékař vypočítá, jaké riziko cévní mozkové příhody Vám hrozí pomocí tzv. CHA2DS2VASc skóre. Pokud hodnoty indikují zvýšené riziko cévní mozkové příhody, lékař s Vámi prodiskutuje možnost zahájení antikoagulační léčby a informuje Vás o tom, jak správně, tedy kdy a jak léky užívat.

V závislosti na tom, které léky za účelem prevence cévní mozkové příhody užíváte, bude možná nutné, abyste chodili na pravidelné kontroly, při kterých se zjišťuje, zda je dávka léku a množství účinné látky v těle dostatečně vysoké, aby nedošlo k tvorbě sraženin. Pravidelné kontroly jsou nezbytné například při užívání antagonistů vitamínu K.

Jak se můžete připravit na rozhovor se svým lékařem?

Společná informovaná rozhodnutí jsou výsledkem spolupráce mezi pacientem a lékařem / ošetřujícím personálem. Takováto rozhodnutí mají značný význam, protože jako pacient máte právo mít veškeré informace o možnostech léčby, jejich přínosech i možných rizicích. Díky této spolupráci se pacienti mohou snáze rozhodnout v otázkách týkajících se lékařské péče, přičemž ošetřující lékaři získají větší pocit jistoty, že zvolili vhodný typ léčby.

Během rozhovoru s lékařem je velice důležité probrat otázky týkající se kvality života. Pokud jste si vědomi toho, které oblasti života pro Vás v souvislosti s onemocněním mají největší význam, pomůže to Vám i Vašemu lékaři zvolit nejvhodnější formu léčby, která zajistí, aby se kvalita Vašeho života zlepšila a prevence cévní mozkové příhody byla co nejúčinnější.

Následující doporučení Vám při rozhovoru s Vaším lékařem mohou napomoci:

  1. Před návštěvou si sepište všechny své otázky.
  2. Vezměte si tužku a papír, abyste si mohli během rozhovoru dělat poznámky.
  3. Zvažte, jestli by Vás během rozhovoru s lékařem nemohl podpořit Váš partner / Vaše partnerka, někdo z přátel nebo rodinný příslušník.
  4. Doneste si všechny podklady, které by mohly mít význam a mohly by lékaře zajímat (např. seznam všech léků, které užíváte).