Aktuality

Chronici se mají dočkat vakcín dříve

Deník N, 16. 3. 2021
Deník N zjistil, že už nyní začali lékaři z velkých center vytipovávat nejohroženější pacienty bez ohledu na věk. Jinde už některé očkovali.
Premiér Andrej Babiš včera oznámil, že chronicky nemocní pacienti by se měli k očkování proti covidu-19 registrovat pomocí speciálních kódů, které dostanou jejich lékaři.
„V této chvíli to vypadá tak, že ambulantní specialisté, speciální centra nemocnic by měli obdržet pro tyto pacienty speciální kódy, jako to bylo u očkování učitelů, a příští týden by se měl tento systém spustit,“ potvrdil premiér Andrej Babiš po jednání vládní rady pro zdravotní rizika.
Vlastimil Milata, předseda sdružení diabetiků Diaktiv, Deníku N potvrdil, že o této změně jednaly pacientské organizace už během uplynulého víkendu.
„Dosud byla situace pro rizikové pacienty z řad diabetiků neutěšená. Lidé mladší 70 let se navzdory vysokému riziku nemohli hlásit k očkování. Situace se přes víkend snad vyřešila. Chroničtí pacienti se budou moci registrovat pomocí speciálních kódů,“ uvedl Milata.
„Je potřeba prioritizovat pacienty tak, aby například pětašedesátiletý diabetický pacient bez komplikací nezabíral místo padesátiletému člověku, který má vedle diabetu ještě kardiovaskulární problémy nebo se léčí s obezitou,“ dodal šéf sdružení. Jak konkrétně budou kódy přidělovány, musí podle Milaty ještě dořešit ministerstvo zdravotnictví.

Registrujeme první pacienty 

Další rizikovou skupinou jsou pacienti s rakovinou. Lékaři z velkých onkologických center hlásí, že v těchto dnech dostali možnost vytipovat nejvíce rizikové pacienty a přihlásit je do centrálního očkovacího registru.
„V našem centru jsme mohli vybrat podle našeho zvážení pacienty, kteří se u nás léčí a jsou v největším riziku. Asi šedesát vytipovaných jsme přihlásili k očkování v centrálním registru pomocí speciálních kódů. To ještě neznamená, že se tito lidé dostanou k vakcíně hned, ale je to alespoň nějaký posun,“ říká Luboš Petruželka, šéf onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, podle kterého by rizikoví onkologicky nemocní měli mít přístup k vakcíně bez ohledu na věk.
Covid nejvíc ohrožuje pacienty, kteří právě podstupují protinádorovou léčbu potlačující jejich imunitu (chemoterapie, radioterapie a podobně), nebo ty, kteří ji ukončili před méně než před rokem.
„Do této skupiny ohrožených onkologických pacientů spadá v Česku zhruba 300 tisíc lidí. V našem centru se léčí celkem 20 tisíc onkologicky nemocných a zhruba pětina z nich patří do té nejrizikovější skupiny,“ dodává Petruželka.

Kde už se očkuje

Ve Fakultní nemocnici Motol už dali vakcínu prvním onkologicky nemocným mladším 70 let. „Zatím jsme očkovali jen několik málo desítek našich pacientů. Mohli bychom očkovat i další, záleží ale na dodávkách vakcín,“ potvrzuje přednostka onkologické kliniky Jana Prausová.
„Podle posledních informací, které jsme dostali, mohou rizikové pacienty registrovat k očkování nejen praktičtí lékaři, ale i u příslušný specialista, v tomto případě ambulantní onkolog. Právě lékař nejlépe ví, v jaké fázi léčby je potřeba pacienta očkovat a jak to načasovat tak, aby to bylo pro pacienta co nejbezpečnější,“ poznamenává Prausová, podle které jsou lékaři z její kliniky připraveni se do chystaného očkování chronicky nemocných plně zapojit.
Už od začátku března očkuje některé své pacienty Masarykův onkologický ústav v Brně. Tamní lékaři si mezi svými pacienty vybírají ty, u kterých právě probíhá protinádorová chemoterapie nebo cílená léčba se silným imunosupresivním účinkem. Takové pacienty lékaři sami oslovují.
„Chceme tyto pacienty ušetřit nutnosti návštěv dalších zdravotnických zařízení nebo očkovacích míst v době, kdy mají velmi oslabenou imunitu. Tato skupina se postupně rozšíří o nemocné, kteří se připravují na několikatýdenní radioterapii na oblast krku, mediastina a plic, břicha a pánve a dále na pacienty starší 65 let, kteří mají před rozsáhlou operací v oblasti plic, břicha a pánve,“ potvrzuje mluvčí ústavu Pavel Kachlík. Pacientům, kteří spadají do této kategorie, nabízejí očkování tamní lékaři při kontrole automaticky, takže se lidé nemusí sami k očkování předem hlásit.
Od začátku března, kdy onkologický ústav s očkováním začal, už dostalo vakcínu více než 130 pacientů. „Denně bychom i nadále měli očkovat zhruba dvacet pacientů léčených v našem ústavu. Očkování je aplikováno přímo u nás,“ dodává mluvčí Kachlík.
Lidé z rizikových skupin mladší 70 let mají přístup k vakcíně také v pražském IKEM. Patří k nim především pacienti po transplantacích, lidé na čekacích listinách k transplantaci, nemocní se srdečním selháním, dialyzovaní pacienti s biologickou léčbou a podobně.
„Vždy oslovujeme od nejstarších k mladším ročníkům. Konkrétně u transplantovaných nyní očkujeme věkovou kategorii 60+. V návaznosti na avizované výrazné navýšení dodávek očkovací látky budeme po dokončení aktuálního cyklu druhých dávek zahajovat vakcinaci u další vlny očkovaných – bude se jednat o mladší ročníky z vyjmenovaných rizikových skupin,“ potvrdila Deníku N mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.
 

Které diagnózy a stavy jsou vysoce rizikové pro těžký průběh covidu-19?

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
obezita (BMI > 35 kg/m²)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
onkologické onemocnění
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví