Aktuality

Čas je mozek

Týdeník Květy, 10. 1. 2020

Cévní mozková příhoda (CMP) neboli mrtvice je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý den na její následky umírá průměrně 24 lidí, většinou proto, že se nedostamou do nemocnice včas. Z toho důvodu vznikl nadační fond Čas je mozek, jehož hlavním posláním je zvýšit povědomí o příznacích a rychlé pomoci lidem postiženým mrtvicí.

Při postižení cévní mozkovou příhodou je nejdůležitější včasné rozpoznání příznaků a zavolání záchranné služby. První mozkové buňky totiž začínají odumírat už po pěti minutách.
„Když mrtvice udeří, je čas zcela rozhodující. Většina pacientů má nanejvýš 6 hodin k započetí léčby, poté už jim lékaři nedokážou pomoci a mohou jen čekat, jak moc bude mozek poškozen. Celkem ročně zemře v ČR na mrtvici asi 8500 lidí. Odhaduji, že každý rok kvůli pozdnímu rozeznání příznaků zemřelo zbytečně nejméně 2000 lidí,“ říká primář neurologické kliniky FN Motol a 2. LF UK MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., jeden ze zakladatelů Nadačního fondu Čas je mozek, jehož cílem je zvýšit počet pacientů, kteří se do nemocnice dostanou včas a mohou tudíž podstoupit účinnou léčbu.
Více než 70 % dospělých bohužel nedokáže příznaky mrtvice rozpoznat. „Pokud se někde setkáme s člověkem, který má povislý koutek, ochrnují mu končetiny nebo trpí náhlou poruchou řeči, je nutné ihned volat 155. U mrtvice rozhodují skutečně minuty, ne-li vteřiny,“ říká prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, další ze zakladatelů nadace, který se dlouhodobě léčbou mrtvice zabývá.
Mozková mrtvice se může týkat kohokoli z nás, nehledě na věk nebo pohlaví. Jen loni vyjela pražská záchranná služba k více než dvěma tisícům pacientů, u kterých bylo podezření na cévní mozkovou příhodu. Nadace Čas je mozek se proto rozhodla zlepšit informovanost veřejnosti, mj. i ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. města Prahy.