Aktuality

Britské veřejné lékárny budou testovat cílené zdravotní intervence

lekarenstvi.apatykar.info, březen 2019

Britská asociace, která zastupuje a podporuje individuální lékárníky (PDA), oznámila spuštění nového klinicky zaměřeného pilotního projektu v Dudley v létě tohoto roku.

Cílem projektu

Cílem projektu je posoudit kvalitu a bezpečnost, která by mohla být přidanou hodnotou při vádeji receptu v rámci veřejné lékárny pomocí na pacienty cílených zdravotních intervencí.

Studie prozkoumá příležitosti pro lékárníky v rámci čtyř zdravotnických programů zaměřených na běžnou populaci.

Jedná se o čtyři oblasti – (1) antimikrobiální rezistence; (2) monitorování krevního tlaku a detekce fibrilace síní; (3) astma a inhalační techniky a (4) pravidla při nemoci (kde se pacientům, kteří užívají konkrétní léčivé přípravky, doporučuje, aby je přestali užívat během nemoci, která může způsobit dehydrataci, aby se zabránilo nežádoucím vedlejším účinkům).

Osm až deset lokálních veřejných lékáren bude zapojeno do studie, v níž se předpokládá také zapojení nejméně dvou lékáren, které jsou zaměřeny na vyhodnocování polypragmazie. V rámci ní jsou zařazeny případy pacientů pro zhodnocení léčivých přípravků a případné snížení počtu předepisovaných přípravků.

V současné době probíhají poslední setkání aspolečné přípravy s místními zúčastněnými stranami, včetně místního farmaceutické komise a lokálních center NHS.

Na vyhodnocení výsledků programu bylo vyčleněno více než 100 tis. GBP, včetně měření výsledků. PDA na projektu spolupracuje s Aston University, která na post určený cíleně na tento program přijme výzkumného pracovníka. Uzávěrka přihlášek lékáren do projektu 21. březen 2019.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®