Aktuality

Arytmii operují rychleji a bezpečněji

Právo, 10. 4. 2021
Pražská Nemocnice Na Homolce provedla včera u prvních pacientů se srdeční arytmií méně invazivní katetrizační zákrok, který má navíc dlouhodobý efekt, proto jej není nutné v budoucnu opakovat.
„Významným benefitem pro pacienta je zkrácení výkonu, a to nejméně o polovinu,“ sdělil Právu primář kardiologického oddělení profesor Petr Neužil.
Jeho tým začal u pacientů s diagnózou fibrilace srdečních síní používat metodu ireverzibilní elektroporace (IRE) – ablaci ultrakrátkým pulsem vysokého napětí, při kterém dochází k přerušení vodivé tkáně vhodným množstvím elektřiny.
Kardiologové z Nemocnice Na Homolce hledali cestu, jak zkrátit operaci srdeční arytmie a jak co nejdéle prodloužit efekt provedeného zákroku, a to se tímto podařilo. Homolka je prvním pracovištěm v ČR, které bude tento typ katetrizačního zákroku používat jako součást běžné klinické praxe.
Homolka v klinické praxi poprvé použila katetrizační ablaci pomocí pulsního pole před čtyřmi lety. Vysokou účinnost nové léčebné techniky prokázali zdejší kardiologové již na stovce pacientů s fibrilací srdečních síní – nejčastější srdeční arytmií.
Katetrizační ablace, která odstraňuje příčinu vzniku a šíření arytmie přímo v srdečním svalu, se v posledních 20 letech stala standardem léčby fibrilace síní. Doposud se při ní nejčastěji používal vysokofrekvenční proud, laser, ultrazvuk nebo také kryoterapie, tedy energie, která elektricky aktivní tkáň zničí tepelným efektem.
Při tom se sice odstraní příčina onemocnění, ale vysoká teplota kolem 60 až 70 stupňů může poškodit i okolní tkáně. Nevýhodou termicky aktivní energie také je, že nejméně 20 procent nemocných musí výkon podstoupit dvakrát, ale nezřídka i vícekrát. A právě to je důvod, proč kardiologové z Nemocnice Na Homolce zaměřili svůj výzkum na méně invazivní katetrizační metody.
„Všichni arytmologové si přejí, aby katetrizační ablace byly co nejefektivnější a zároveň co nejbezpečnější. A je skvělé, že technologický vývoj nám k tomu napomáhá. Nová metoda využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které prakticky nevytvářejí termický efekt,“ poukázal primář Neužil.
 

Co je fibrilace síní

Typ arytmie (někdy také míhání srdečních síní), který je celosvětově nejrozšířenější. Síně při ní ztrácejí schopnost koordinovaně se stahovat a dochází k jejich chaotickému míhání, chvění rychlostí 300- až 500krát za minutu. Hlavním rizikem je možnost tvorby krevních sraženin v tepnách a v jejím důsledku vzniku mozkové mrtvice či srdečního selhání. Výskyt fi brilace síní stoupá s věkem nemocného – mezi 60 a 70 lety se objevuje v některé své formě u pěti procent lidí, u pacientů nad 80 let již u více než 10 procent populace.