• Až 500 000 lidí v ČR trpí fibrilaci síní, ale až 40% z nich není diagnostikováno
  • Až 5× vyšší riziko mrtvice u pacientů s fibrilací síní
  • Fibrilace síní je druhým nejvážnějším rizikovým faktorem pro vznik mrtvice
  • Počet pacientů s fibrilací síní nad 55 let se do roku 2060 zdvojnásobí

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií. Srdeční síně se pravidelně nestahují, ale jejich stěny se jen nekoordinovaně chvějí, 

a nemohou tedy pumpovat krev do srdečních komor. Současně hrozí, že se krev v srdeční síni srazí a může putovat 

tepenným řečištěm do mozku a dalších orgánů, proto je nutné užívat léky na ředění krve. Průvodní jevy

srdeční arytmie jsou bušení srdce, dušnost, nepravidelný tep. Onemocnění se projeví u každého

čtvrtého člověka staršího 40 let. Jeho výskyt stoupá se zvyšujícím se věkem.

Fibrilace síní se vyskytuje ve 40 % případů u pacientů se srdeční slabostí.

Asi ve 20 % případů postihuje zcela zdravé jedince.